Блог

Актуално за иновациите в образованието от Сирма Медия

Loading
loading..

Възможности пред българските образователни институции

September 8, 2014
Европейско финасиране за образованието, финансиране ИКТ в образованието

За трета поредна година РААБЕ България организира професионален форум на директорите в системата на образованието, който се състоя на 04 и 05 септември 2014 г, в гр. София, в СПА Хотел „Царско село“. Сирма Медия беше официален партньор на събитието и представи  своите решения за образователния сектор – образователни таблети, интерактивни дъски и сензори Фурие за кабинетите по природни науки.

Акцент в програмата тази година беше ефективното управление на образователната институция в контекста на новия програмен период 2014-2020. На участниците бяха представени  успешни примери от практиката и възможност да обменят опит с експерти по въпроси, свързани с участие в проекти, финансирани от европейските фондове и провеждане на обществени поръчки.

В новия програмен период е предвидена съвършено нова програма - „Наука и образование за интелигентен растеж“, което ще доведе до много нови възможности пред българските образователни институции да кандидатстват за финансиране на своите проекти в сферата на училищното и предучилищното образование. Участниците получиха разяснения и практически съвети, включително и относно  възможностите да бъдат преки бенефициенти по проекти, с които биха могли да подобрат управлението, процесите и учебната среда във своите учебни заведения.

Назад