Области на дейност

Интерактивни технологии и дигитално съдържание в помощ на образованието и учебния процес.

Loading
loading..

Образование

Бизнес

Mултимедийно и интерактивно обучение на курсисти и служителите
  • Компании

    Демонстрации, споделено обучение и обмен на ресурси; дистанционно обучение и съвместна работа.

  • Oбучителни организации

    Гъвкави форми и курсове за продължаващо образование и професионална квалификация и сертификация.

  • Езикови центрове

    Съвременно езиково образование и професионална сертификация; интерактивно обучение.

В съвременната конкурентна бизнес среда продължаващото обучение и повишаване на квалификацията са процеси, който се осъществяват през целия живот, защото са от първостепенно значение за поддържане и подобряване на професионалните умения. Технологичната революция налага промени в базовите изисквания и компетентности, необходими за упражняване практически на всяка професия. За да посрещнат тези предизвикателства, лицензираните агенции и професионални школи за квалификация започнаха активно да използват мултимедийни ИКТ решения в обучителния процес, с чиято помощ реализират различни форми и курсове за продължаващо образование и професионална сертификация.

Хардуерните и софтуерни решения, предлагани от Сирма Медия позволяват най-съвременно мултимедийно и интерактивно обучение на курсистите и служителите на всяка организация. Нашите решения могат да се използват за лекции, инструктаж и обучения, а взаимодействието между участниците може да се насърчи и подпомогне чрез използването на електронни системи за споделено обучение и обмен на ресурси. Това дава възможност на курсистите да усвоят нови знания и умения, използвайки всички предимства на интерактивността и колаборативния подход в процеса на обучение. Допълнително предимство е възможността за осигуряване на дистанционно обучение и съвместна работа, което води до висока ефективност в управлението на ресурсите и процеса. Разглеждането на обученията като дългосрочна инвестиция е причина бизнесът да инвестира в съвременното технологично оборудване на семинарни зали, аудитории и демонстрационни центрове.