Блог

Актуално за иновациите в образованието от Сирма Медия

Loading
loading..

„Общински център за свободното време” - гр. Кюстендил

August 1, 2012

На 31 юли 2012 г. в гр. Кюстендил отвори врати „Общински център за свободното време”.

В две зали на центъра е вградено най-съвременно оборудване за провеждане на учебни и образователни занятия за деца и младежи от 4 до 25 години. Сирма Медия разработи специално за нуждите на центъра и електронна система за записване и заявки, достъпна до всички учители в община Кюстендил - http://center.kustendil.bg/.

В центъра са вградени 3 интерактивни конзоли e-beam ENGAGE, учителски компютри с големи touch екрани, 40 таблета classmate PC, от проекта „Класна стая на бъдещето” и пълен комплект учебна лаборатория с над 15 различни сензора. Допълнително са на разположение видео камера, фотоапарат, микроскопи и друго оборудване.

Целта на общинския център е да обезпечи с добра работна среда, педагогическа подкрепа от специалист и най-добрата техника всяка идея за урок или извънкласно занятие и да бъде достъпен за всеки учител, дете или младеж от общината. Средствата за изграждане и оборудване на центъра, както и за обученията на учителите и ръководителите са предоставени от Община Кюстендил, в рамките на проект BG0021 „Заедно за децата в риск – модел за превенция и реинтеграция в Община Кюстендил“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство.

За да има такъв център и във вашата община или искате да получите повече информация – моля свържете се с екипа на Сирма Медия АД на info@sirmamedia.com или 02/9768304.

Назад