Блог

Актуално за иновациите в образованието от Сирма Медия

Loading
loading..

Народните будители в епохата на дигиталните технологии

November 3, 2014
Технологии в образованието, дигитални технологии и деца

В събота, 01.11. 2014 г, денят на Народните будители беше отпразнуван по един различен начин от родители и деца, гости на събитието Digital KidZ, на което Сирма Медия беше спонсор. Ние вярваме, че новите технологии са неразривна част от образователния процес в България и са прекрасна възможност ученето да се превърне в увлекателен и ефективен процес.  

Събитието се проведе в х-л Земята и хората, където под формата на дискусионен форум бяха изнесени лекции и организирани дебати, които да поставят във фокус предизвикателствата, пред които са изправени родители, деца и образователните институции в случващата се нова “технологичната революция” през 21 век. Конференцията имаше за цел да открои новите бизнес възможности и насърчи въвеждането на последните технологични достижения с цел по-добро образование и комуникация с децата на новото време. Форумът е първата по рода си проява за родители, деца и тяхното взаимодействие с технологиите. Digital KidZ представи световните тенденции и общодостъпните технологии, присъстващи в домовете и ежедневието ни.

Конференцията даде възможност на представители на бизнеса, родители, психолози, преподаватели и деца да поговорят за новата пазарна среда и променящите се потребности на децата. Повдигнати бяха въпроси как младите боравят с информацията и дигиталните устройства, и как заедно да се начертаят условията, тенденциите и рестрикциите, които влияят на децата. Дигиталната епоха въвежда нови пазарни условия, които налагат нови бизнес подходи и правила за представянeто и общуването с широката публика, когато я запознаваме с функционалностите и ползите от всеки нов технологичен продукт или услуга. Последното е трудно достижимо,  ако нямаме по-ефективно образование, създаващо творчески и търсещи личности, които израстват и разгръщат талантите си в училище и университета, улеснени от  технологиите както в учебния процес, така и в ежедневието си.

Назад