Блог

Актуално за иновациите в образованието от Сирма Медия

Loading
loading..

Виртуална лаборатория по нанотехнологии ще стимулира интереса на ученици и студенти към точните науки

February 7, 2013

Първата по рода си у нас виртуална лаборатория по нанотехнологии ще бъде създадена в рамките на проекта „Нанотехнологии в преподаването на природни науки – Nano-tech Science Education” (511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP). Нейното изграждане ще има за цел да се стимулира интересът на ученици, студенти и преподаватели към точните науки, използвайки за целта средствата на информационните и комуникационни технологии. Проектът се осъществява от издателството на мултимедийни знания Сирма Медия.

Целта е, виртуалната лаборатория да послужи като платформа за уроци по точни науки, като база данни за педагогически материали и като център за споделяне на свързани с обучението по точни науки графични помощни материали, както и записани и интересни илюстрирани експерименти по нанотехнологии. В рамките на проекта ще бъде създаден и Нанонаучен център, представящ на учащите и на техните настоящи и бъдещи преподаватели чудесата на нанотехнологиите. Чрез лабораторията ще бъде изработена и представена програма за едноседмичен Научен обучителен лагер, включваща практически експерименти и демонстрации. Неговата цел е да бъде обезпечено изпитването на съдържанието и функционалностите на виртуалната лаборатория.

„През последните години множество проучвания показват изключителен спад в интереса на младите хора към ключови научни изследвания и сфери. Актуални данни на OECD показват, че през последното десетилетие в много страни броят на младите хора, постъпващи в университет, нараства, но те избират други области, различни от точните науки. От гледна точка на съотношение между половете, проблемът е още по-голям, защото като цяло момичетата по-слабо се интересуват от наука, отколкото момчетата. Целта на проекта Нанотехнологии в преподаването на природни науки е именно да отговорим на това предизвикателство, предлагайки механизми за стимулиране интереса на младите хора към тези важни за обществото сфери на познанието“ - споделя Кичка Минкова, представител на Сирма Медия.

Целевите групи на проекта са ученици от общообразователните и професионални училища на възраст от 13 до 18 години; учители по точни науки, както и студенти в колежи и университети, посещаващи курсове по точни науки (бъдещи училищни преподаватели по науки). Проектът ще се опита да се справи с описаните по-горе проблеми, внедрявайки утвърдени, но към момента независими технологични решения в съзидателни и мотивиращи педагогически материали и виртуални обучителни среди.

Назад