Блог

Актуално за иновациите в образованието от Сирма Медия

Loading
loading..

Нови възможности за обучение на необразованите възрастни хора

December 6, 2012

Европейски проект отговаря на въпроса, как хора от малцинствата, имигранти и бежанци могат да научат по-лесно чужд език, използвайки по-ефективно информационните технологии

Проблемите на грамотността, билингвизма и общуването на чужд език бяха обсъдени в понеделник, на семинар, организиран съвместно от Сирма Медия и Фондация „Междукултурно сътрудничество” в София. Семинарът беше заключително събитие за България по европейския проект „Интеркултурно езиково обучение на неграмотни възрастни” (ILLIAD), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програмата за учене през целия живот.

Проектът, който стартира преди три години, беше реализиран с партньори от 12 европейски страни. Той имаше за цел да събере информация за съществуващи практики на езиково обучение, които допринасят за увеличаване на шансовете на хора с недостатъчно образование да се научат, да общуват на чужд език. Проблематиката на проекта касае, както имигранти и бежанци, така и хора от национални малцинства, чийто майчин език е различен от официалния език в страната. Някои от тях, макар и да не са напълно неграмотни, трудно четат и пишат, тъй като са отпаднали от училище в ранна възраст. За тези хора по-доброто владеене на чужд (или втори) език дава шансове за свободно общуване извън дома и семейството, за самостоятелна социална реализация и за намиране на работа.

Почти 11% от 15-годишните ученици у нас говорят у дома на език, който е различен от езика, на който се обучават в училище. Това показва наскоро публикуваният от Европейската комисия доклад „Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа – 2012“, изготвен от на мрежата „Евридика“ и Евростат. Това нарежда България сред страните в Европа със сравнително висок процент билингвални ученици.

„Информационните технологии могат да бъдат полезен инструмент за по-ефективното усвояване на чужд език.” – каза Илиян Узунов, изпълнителен директор на Сирма Медия. „Наскоро участвах в петата Международна конференция „Внедряване на информационните технологии в обучението по чужди езици” във Флоренция. Редица практики и технологични решения, които бяха демонстрирани на конференцията показват, че се движим в правилната посока, като предлагаме на българските училища разнообразни решения за по-широко ползване на информационните технологии, включително в часовете по езици.”

Сирма Медия предлага пълен набор от технологични решения за образование и учене през целия живот. Сред тях са интерактивните бели дъски Luidia, които превръщат всяка училищна стая в интерактивен компютърен кабинет, таблетите CLASSMATE PC на Intel, интерактивните дигитални лаборатории Фурие, образователната игра за учене на английски език „Старт Смарт“, многоезичните мултимедийни картинни речници Oxford – Duden, както и разнообразно друго дигитално съдържание за обучение.

Назад