Loading
loading..

За нас

Сирма Медия е подразделение на Сирма Солюшънс АД, което създава и предлага технологично оборудване и цялостни софтуерни решения в областта на образованието. Сирма Солюшънс е част от Сирма Груп Холдинг, една от най-големите и стабилни български софтуерни компании. Сирма Медия се фокусира в две основни бизнес направления – Образование и Културно-историческо наследство. През 2014 г. компанията се преструктурира и неин основен фокус е създаване и предлагане на цялостни софтуерни и хардуерни решения за образованието, образователните и обучителни институции.

Предлаганото оборудване и мултимедийно съдържание е съобразено с промените, които настъпват в процеса на потребление и усвояване на знания в съвременните образователни и обучителни институции. Предложенията включват: мултимедийни образователни продукти - енциклопедии, речници, образователни игри; специализирани уеб приложения – уеб портали, семантични хранилища, инструменти за работа на български език, системи за управление на процеса на учене, курсове за обучение на учители, специализирани образователни хардуерни решения и т.н.

Визията и амбицията на Сирма Медия е да бъде лидер и иноватор в сферата на образователните технологии и решения. Нашият екип работи за създаването на система от принципи, стандарти и сътрудничещи си организации, за постепенното изграждане на национална мрежа от знания като част от развитието на страната ни към "общество на знанието".

 • образователен софтуер;
 • специализирани образователни хардуерни решения;
 • мултимедийни образователни продукти;
 • специализирани уеб приложения – уеб портали, системи за управление на учебния процес, системи за дистанционно обучение;
 • семантични хранилища;
 • единни системи за управление на професионалното образование;
 • рейтингови системи за висшето образование;
 • собствени методики за преподаване и курсове за обучение и квалификация на учители.

Клиентите за нас

проф. д.ф.н. Светлина Николова
Кирило-Методиевски научен център, БАН

ʺЕкипът на Сирма Медия показа изключителна гъвкавост, професионализъм и готовност за съдействие в съвместната ни работа. Препоръчвам специалистите на Сирма Медия за софтуерни проекти в областта на културното наследство.ʺ

Орлин Кузов
Директор на дирекция „ИКТ”, МОМН

ʺСпециалистите на Сирма Медия проявиха гъвкавост и показаха дълбоко вникване в поставените им задачи. Бих препоръчал Сирма Медия като надежден технологичен партньор за всеки ИТ проект.ʺ

Снежана Николова
Директор на Научноинформационен център „Българска енциклопедия”, БАН

ʺТрябва да се отбележи завидната способност на партньорите ни от Сирма да работят в екип - творчески, модерен и изпълнителен, както помежду си, така и с редакторите от БАН, защото огромният обем на енциклопедията, разнородните задачи и кратките срокове, бяха голямо предизвикателство, което заедно преодоляхме по най-добрия начин.ʺ

Георги Христов
Управител на „Есет” ООД

ʺЕкспертите на фирмата демонстрираха високи професионални умения, разбиране на проблемите и гъвкавост при решаването им. Бих препоръчал Сирма Медия като благонадежден технологичен партньор за всеки образователен ИТ проект.ʺ

Европейски проекти

Европа - България

Средновековна Европа

Medieval Cultures and Technological Resources (Medieval Europe)
COST Action IS1005

Проектът Средновековна Европа – Средновековни култури и технологични ресурси събира експерти от важни институции от над 20 европейски държави, за да създаде Виртуален център за средновековни изследвания: виртуално екипно работно пространство, в което изследователите работят съвместно, общуват и споделят работа си.

Виртуална лаборатория по нано технологии

Nanotechnology science education (NTSE)
Ref. №
511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP

Проектът NTSE има за цел да покаже как интегрирането на ИКТ в часовете по науки може да разнообрази учебния процес и да го направи по-привлекателен и интересен за учениците. Сред целевите групи на проекта попадат: ученици на възраст между 13 и 18 години; учители по науки; студенти, които се подготвят за бъдещи учители. Един от основните резултати от проекта е т.нар. Виртуална лаборатория, която предоставя богати възможности за виртуални експерименти и практическа работа в часовете по науки.

План за действие за ИКТ

подкрепа на ученето през целия живот – ICT-4-LLL
Ref. №
167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA

Проектът ICT-4-LLL е насочен към изработване на план за действие за успешно внедряване на ИКТ в образованието, в контекста на приетата в България "Национална стратегия за учене през целия живот". Проектът е фокусиран към педагогика, съдържание и функционалност, които могат да бъдат засилени чрез ИКТ, в рамките на подходяща рамка за управление на промяната , а не върху инфраструктурните аспекти на прилагането на технологии в образованието.

Иллиад

Intercultural Language Learning for Illiterate Adults (ILLIAD)
Ref. №
505226-LLP-1-2009-1-BG-KA2-KA2NW

Проектът се обръща към една специфична група обучаеми – неграмотни или полуграмотни възрастни индивиди, които не са ангажирани в процеса на формално обучение и по тази причина нямат възможност да учат чужди езици, било то във връзка с тяхната професионална реализация или културна интеграция. Проектът Illiad (от типа мрежови проекти) осигури възможности за извършване на анализ на проблематиката в Европейски контекст, обмяна на информация и добри практики, както и генериране на препоръки и планиране на бъдещи инициативи и политики, които да подпомогнат тази целева група в нейния стремеж за ефективен междукултурен диалог.

Кажи ми как!

Tell Me How (ELPBVI+)
Ref. No:
511622-LLP-1-2010-1-BG-KA2-KA2AM

Проектът „Кажи ми как!” насърчава незрящите и хората със зрителни увреждания да използват европейско езиково портфолио (ELPBVI) в учебната си практика. ELPBVI+ е електронен модел на Европейското езиково портфолио, който е създаден от европейски партньорски организации през 2008-2009 г. за хора със зрителни увреждания, изучаващи чужди езици. Електронното езиково портфолио за хора със зрителни увреждания е акредитирано от Валидационната комисия на СE през 2010 г. (№ 108.2010). В момента то може да се използва на няколко езика: английски, немски, български и гръцки, а след приключването на проекта „Кажи ми как!” ще бъде достъпно и на италиански език.

История

Екипът на Сирма Медия създава и развива успешни партньорски отношения с български и чуждестранни образователни институции, бизнес организации, научни институти, неправителствен сектор и т.н. Натрупаната история, опит и специфична експертиза на Сирма Медия ни превръщат във водещ разработчик и системен интегратор на цялостни софтуерни решения, доставчик на мултимедийно съдържание, специализирано оборудване и интерактивни решения за образователния процес.

Компанията е реализирала десетки успешни проекти за системата на българското образование, поставяйки във фокус (без това електронизацията) модернизацията на образователната система. Ние разработихме и въведохме първите електронни образователни продукти в България, партнираме си с водещи чуждестранни компании, които произвеждат интерактивно образователно съдържание, специализирани хардуерни решения и интелигентни системи за управление на учебния процес.

Сирма Медия разработи и внедри първият български образователен портал за средното образование - Знам.бг. Създаваме уеб-базирани инструменти и мултимедийно съдържание, чрез които интерактивността в обучението и преподаването превръща ученето в забавен и интересен съвместен процес, допринасящ за повишаване на ефективността в преподаването и усвояването на знания в българското училище.

Компанията ни е посветена на мисията да подпомогне ефективното и даващо реални резултати внедряване на ИКТ технологиите в българските учебни заведения.

Хронология

before20022003200420052006200720082009201020112012201320142015after
2002

Словник 2002 - набор от инструменти за работа на български език в MS Office

 

Електронна Енциклопедия А-Я

Първа електронна Българска енциклопедия ʺА-Яʺ

 

Словник Плюс - набор от инструменти за работа на български език в MS Office

Словник плюс

 

Кръстословник

КръстоСловник -
интерактивна игра

2003

Електронна енциклопедия ʺИстория на Българияʺ

Електронна енциклопедия История на България

 

Словник Експерт

Словник Експерт - набор от инструменти за работа на български език в MS Office

2004

Електронно издание ʺСветовна футболна енциклопедияʺ

Електронно издание Световна футболна енциклопедия

 

Българска енциклопедия А-Я - второ издание

Българска енциклопедия ʺА-Яʺ - второ разширено и осъвременено електронно издание

2005

Уебпортал на Знанието ЗНАМ.БГ

Уебпортал на Знанието ЗНАМ.БГ

www.znam.bg

 

Регистър на научната дейност

Регистър на научната дейност в Република България

http://www.cris.government.bg

2006

Английско-български и българско-английски мултимедиен картинен речник Oxford-Duden

Мултимедиен картинен речник Oxford-Duden

 

Start Smart

Start Smart - въведение в английски език със забавни игри и песни

 

Многоезични мултимедийни картинни речници Oxford-Duden

Мултимедиен картинен речник Oxford-Duden

 • Английски, български, немски и италиански
 • Английски, български, френски и испански

 

Играчки-закачки 1 - образователни игри

Играчки-закачки 1 -
образователни игри по учебната програма на МОН по български език и математика за предучилищна и начално-училищна възраст

2007

Играчки-закачки 2 -
образователни игри по учебната програма на МОН по български език за 2-3 клас

Играчки-закачки 2 - образователни игри

 

Знам.бг и Националния образователен портал на МОН

Интеграция на образователните ресурси на Знам.бг с Националния образователен портал на МОН - изграждане на семантично хранилище за образователни ресурси

 

България - история и етнография - образователни игри по учебнатa програма на МОН по история за 3-4 клас

България - история и етнография

 

Опознай Родината - образователни игри

Опознай Родината -
образователни игри по учебната програма на МОН по география за 3-4 клас

2008

Гатанки-смятанки 1 -
образователни игри по учебната програма на МОН по математика за 1-2 клас

Гатанки-смятанки 1 - образователни игри

 

Гатанки-смятанки 2 - образователни игри

Гатанки-смятанки 2 -
образователни игри по учебната програма на МОН по математика за 3-4 клас

 

3D мултимедиен модел на тракийската Могиланска могила край Враца

Венец от Могиланска могила

 

Столична община

Създаване на "Информационна система за обслужване на детските заведения" на Столична община

http://kg.sofia.bg/isodz/

2009

Играчки-закачки 2 - образователни игри

Дигитално хранилище на културно-историческото наследство на св. св. ʺКирил и Методийʺ – КМНЦ към БАН

 

Европейско електронно езиково портфолио за слепи и хора с увредено зрение

 

Образователни пъзели Азбука

Комплект образователни пъзели ʺАзбукаʺ

 

Комплект образователни пъзели ʺСмятанкиʺ

Комплект образователни пъзели Смятанки

 

Урок по Физика

Локализация и адаптация на 1000 електронни урока по Математика, Физика, Химия, Биология и Човек и природа на YDP

 

Доразвиване, системна поддръжка и експлоатация, обслужване на клиентски запитвания на потребителите на "Информационна система за обслужване на детските заведения" на Столична община

Столична община

http://kg.sofia.bg/isodz/

 

 

Електронен портал RIFI: Research Infrastructure: Foresight and Impact

http://rifi.gateway.bg

2010

План за действие за ИКТ-подкрепа на ученето през целия живот (ICT4LLL) - Lifelong learning program

Lifelong learning program

 

Illiad

Интеркултурно езиково обучение за полу-грамотни и/или слабо грамотни възрастни индивиди (Illiad) - Lifelong learning program

 

Симулативна уеббазирана среда за обучение на учители при взаимодействието им с ученици при възникване на конфликтни ситуации (eSIMTRA) - Lifelong learning program

eSIMTRA

 

Столична община

Системна поддръжка и експлоатация и обслужване на клиентски запитвания на потребителите на "Информационна система за обслужване на детските заведения" на Столична община

http://kg.sofia.bg/isodz/

 

 

Рейтингова система на висшите училища в България

http://rsvu.mon.bg

2011

Класна стая на бъдещето

Класна стая на бъдещето

 

Intel Teach

Intel Teach -
Проектно-базирани подходи

 

Доразвиване на "Информационна система за обслужване на детските заведения" на Столична община

Столична община

http://kg.sofia.bg/isodz/

 

Lifelong learning program

Нанотехнологиите в обучението по науки - ʺNANO TECHNOLOGY SCIENCE EDUCATION (NTSE)ʺ – Lifelong learning program

 

 

www.medioevoeuropeo.org

Средновековна Европа – Средновековни култури и технологични ресурси - Medioevo Europeo COST Action IS1005

 

Системна поддръжка и експлоатация и обслужване на клиентски запитвания на потребителите на "Информационна система за обслужване на детските заведения" на Столична община

Столична община

http://kg.sofia.bg/isodz/

2012

Bulgariana – дигитално хранилище

Bulgariana – дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство

http://bulgariana.eu

 

Intel Teach -
пилотно внедряване

Intel Teach

 

Имплементиране на "Информационна система за обслужване на детските заведения" във виртуалната инфраструктура на Столична община

Столична община

http://kg.sofia.bg/isodz/

 

eSIMTRA

Завършване на Симулативната уеббазирана среда за обучение на учители (eSIMTRA) - Lifelong learning program

 

Актуализиране и доработка на Регистъра на научната дейност в Република България

Регистър на научната дейност

http://www.cris.government.bg

 

Рейтингова система на висшите училища в България, второ издание

 

http://rsvu.mon.bg

2013

Национален портал Наука – Бизнес

Национален портал Наука – Бизнес за МОН

http://s2b.mon.bg/

 

Рейтингова система на висшите училища в България, трето издание

Рейтингова система на висшите училища

http://rsvu.mon.bg

 

Варненски свободен университет

Дигитално хранилище за образователни ресурси за нуждите на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

 

Разработване на два мултимедийни продукта с образователни игри за деца със СОП (за начален курс на обучение)

2014

Единна система за управление на професионалното образование

Единна система за управление на професионалното образование

 

Рейтингова система на висшите училища в България, четвърто издание

Партньори

Сирма Медия е партньор с големи световни брандове, притежаващи силни позиции в сферата на образованието като: Intel, Young Digital Planet, Fourier Systems, e-Beam (Luidia) и много други. Успешната работа на компанията в направленията Образование и Културно-историческо наследство винаги е съпътствана от плодотворни партньорски отношения с български и чуждестранни бизнес организации, научни институти, неправителствени организации и т.н.

Образование

Културно-историческо наследство

 • Фондация Трацика
 • Център по Тракология към БАН
 • Кирило-Методиевски научен център към БАН
 • Архив на БАН
 • Дайрект сървисиз
 • Ада 3Д
 • Институт по български език при БАН, секция Приложна ономастика
 • Cisco България
 • Министерство на културата
 • Национален исторически музей
 • Национален археологически институт с музей при БАН