Решения

Иновации в образованието – интелигентни системи, интерактивни хардуерни решения и качествено дигитално съдържание

Loading
loading..

Иновационни образователни технологии

Национални системи

Сирма Медия е иноватор и лидер в сферата на образователните информационни технологии и комплексни решения в България. Компанията е водещ софтуерен разработчик, системен интегратор и доставчик на цялостни ИТ решения за образованието с внедрени редица успешни проекти в България

 • Електронно образователно съдържание
 • Електронни регистри
 • Образователни портали
 • Семантични цифрови хранилища
 • Системи за управление на учебния процес
 • Единна система за управление на професионалното образование
 • Рейтингова система за висшето образование
Иновационни образователни технологии

Сектори

Предучилищно обучение

Предучилищно обучение

Компанията е водещ доставчик на цялостни решения за детски градини и подготвителни групи – софтуер и дигитално съдържание, специализирано оборудване и интерактивни решения за образователния и обучителен процес. Нашият опит в предоставянето на ИКТ решения за детските градини и предучилищната подготовка, ни позволява да предложим най-добрите и практични интерактивни инструменти и съдържание. Екипът ни работи в тясно сътрудничество с образователните институции, за да се избере най-доброто технологично решение, осигуряващо качествена разлика в учебните занимания на децата. Конкурентните ни финансови условия гарантират на образователните институции осигуряване на ИКТ оборудване с богато съдържание на достъпна цена, което осигурява ефективен, увлекателен и интерактивен учебен процес и увлича и забавлява най-малките.

 • Образователни мултимедийни игри
 • Образователни таблети
 • Интерактивни дъски
 • Образователни пъзели
 • Обучения за учители

Начално образование

Ние предлагаме, както продукти и решения на най-добрите и доказани световни брандове в областта на образованието, така и създадено собствено уникално съдържание и уеб приложения - енциклопедии, речници, образователни игри, познавателния портал Znam.bg и др. Образователното съдържание е разработено в партньорство с водещи педагози, експерти и учени в България. В допълнение, предлагаме локализирани на български език мултимедийни образователни продукти, инструменти за работа на български език, системи за управление на процеса на учене, курсове за обучение на учители, и т.н.

 • Образователни мултимедийни игри
 • Образователни таблети
 • Интерактивни дъски
 • Образователни пъзели
 • Обучения на учители
Начално образование

Средно образование

Средно образование

Компанията е без конкуренция в доставката на цялостни решения за средното образование – софтуер и дигитално съдържание, специализирано оборудване и интерактивни решения за образователния процес. Ние предлагаме, както продукти и решения на най-добрите и доказани световни брандове в областта, така и създадено собствено уникално съдържание и приложения - енциклопедии, речници, образователни игри; специализирани уеб приложения (семантично хранилище за образователни ресурси, познавателен портал Znam.bg). Образователното съдържание е разработено в партньорство с водещи педагози, експерти и учени в България. Предлагаме локализирани на български език мултимедийни образователни продукти, инструменти за работа на български език, системи за управление на процеса на учене, курсове за обучение на учители, и т.н.

 • Образователен портал - Знам.бг
 • Е-уроци по природни науки
 • Семантично хранилище за образователни ресурси
 • Образователни таблети
 • Интерактивни дъски
 • Портативни лаборатории за работа по природни науки
 • Единна система за управление на професионалното образование
 • Обучения на учители

Висше образование

Сирма Медия е сред пионерите в България, които разбират важността на ИКТ в областта на висшето образование и все по-големия акцент върху виртуалните среди за обучение и съвместна работа. Това позволява да предложим на всяко висше учебно заведение съобразно профила му, необходимото оборудване, дигитално съдържание и интерактивни системи за посрещане на специфичните изисквания на учебния процес, осигурявайки надеждни решения и поддръжка. С гъвкава и ценово-ефективна политика гарантираме на всяко учебно заведение възможността да получи най-добрите ИТ решения за своите студенти, в рамките на планираните бюджети.

 • Образователен портал - Знам.бг
 • Дигитални хранилища за образователни ресурси
 • Системи за дистанционно обучение и цялостно управление на учебния процес
 • Интерактивни дъски
 • Портативни лаборатории за работа по природни науки
 • Образователни таблети
 • Рейтингова система за висшето образование
Висше образование

Обучителни организации и професионално образование

Обучителни организации и професионално образование

Предлагаме на обучителните и професионални институции да закупят необходимото оборудване за посрещане на специфичните изисквания на учебния процес, осигурявайки надеждни решения и поддръжка. Всички решения, които предлагаме са съобразени с индивидуалните изисквания на всяка организация. Те отговарят на всички предизвикателства, пред които се изправят институциите в този сектор, а нашата гъвкава и ценово-ефективна политика осигурява максимална стойност за обучителните организации в рамките на планираните бюджети.

 • Образователен портал - Знам.бг
 • Дигитални хранилища за образователни ресурси
 • Системи за дистанционно обучение и цялостно управление на учебния процес
 • Портативни лаборатории за работа по природни науки
 • Образователни таблети
 • Интерактивни дъски

Обучения на учители

Сирма Медия и ДИПКУ Стара Загора организират следните обучения:

 • Внедряване на дигитална учебна лаборатория

Обученията са подходящи за учители по: Биология, Физика, Химия, География и Математика. Курсът е резултат на задълбочено проучване за най-подходящите продукти и педагогически практики за българските училища. Продуктите са новаторски за България, разработени от един от световните лидери в областта и са с високо технологично качество, с гаранцията на Сирма Медия.

 • Интегриране интерактивна бяла дъска в процеса на преподаване и учене.

Курсът е базиран върху реални учебни занятия, полезен за учители по всички дисциплини, от 1 до 12 клас. Включени са занятия по изучаване на възможностите за работа с интерактивната дъска и нейното активно използване в учебния час.

За повече информация относно предлаганите обучения, моля да се свържете с нас.

Обучения на учители

Културно-историческо наследсто

Музеи | Библиотеки | Галерии

Културно-историческо наследсто

Сирма Медия е пионер и в създаването на решения за съвременно мултимедийно представяне и управление на културно-историческото наследство на България. Работата ни по проекти свързани с това изключително важно за културата и историята ни направление, започна след успешно ни партньорство с няколко научни института от БАН, както и различни музеи в страната. Важна предпоставка за успешното развитие на проектите в тази посока се оказаха нарасналите нужди от съхранение, управление и качествено представяне на българското културно-историческо наследство по атрактивен и достъпен начин, както за целите на изследователската дейност, така и за широката общественост. Съвременните достижения на ИКТ позволяват богатото наследство на страната ни да се представи по един съвременен и ангажиращ вниманието начин, атрактивен за широката аудитория.

Сред продуктите и проектите залегнали в тази продуктова линия са: "Онлайн енциклопедия Древна Тракия", "Мултимедиен модел на Трибалската Могиланска могила край Враца", "Дигитално хранилище на културно-историческото наследство на св. св. Кирил и Методий" и др.

 • Разработка на уеб базирана среда за представяне на дигитализираните обекти
 • Разработване на система за управление на мета данни (дигитално хранилище)
 • Дигитализация на обекти