Блог

Актуално за иновациите в образованието от Сирма Медия

Loading
loading..

Словна марка „Класна стая на бъдещето”

December 13, 2012

Сирма Медия е в процес на получаване на права върху словната марка „Класна стая на бъдещето”.

В тази връзка компанията е единствен и законен притежател на словната марка „Класна стая на бъдещето“, заявена за регистрация в Патентно ведомство на Република България. Сирма Медия АД е единственият притежател на правото да използва и да се разпорежда с марката „Класна стая на бъдещето“ и никое трето лице няма право, без изричното съгласие на компанията да използва в търговската си дейност тази словна марка.

Повече информация можете да намерите в ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.13 ОТ ЗМГО

Назад