Блог

Актуално за иновациите в образованието от Сирма Медия

Loading
loading..

Инициативата Intel Teach е включена като добра практика в стратегически документ на софтуерната индустрия

December 12, 2012

Инициативата Intel Teach е включена като добра практика в стратегически документ на софтуерната индустрия

 

Серията квалификационни курсове за учители Intel Teach бе включена като пример задобра образователна практика в Стратегическите изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система. Стратегията е разработена в рамките на Работната група по образование на браншовите ИКТ организации в България (Българска Aсоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска Асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска Уеб Асоциация(БУА), ИКТ Клъстер, Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) и Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ)).

Програмата Intel Teach е най-голямата и най-успешна инициатива от този род в света, с повече от 12 милиона обхванати учители от над 70 страни. Съгласно подписания меморандум между Intel и МОМН, до края на 2014 г. по програмата Intel Teach следва да бъдат обучени над 11 000 български учители от цялата страна.

Курсовете в програмата помагат на учителите да интегрират по-успешно новите технологии в своите уроци и да развиват у учениците си умения за:

  • решаване на многокомпонентни проблеми;
  • критично мислене;
  • сътрудничество и работа в екип;
  • работа по проекти.

Заедно със своите местни партньори в България, като Сирма Медия, която има статут на регионално координиращо звено по програмата за България (RTA – Regional Training Agency), Intel вече стартира пилотно програмата с първия наличен курс на български език – Проектно-базирани подходи.

Назад